ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 158) 29 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 156) 29 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 327) 13 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 326) 13 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมหิศราธิบดี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (อ่าน 408) 05 ม.ค. 64
ปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 3324) 28 ธ.ค. 63
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3291) 20 ธ.ค. 63