ภาพกิจกรรม
จัดพิธีประดับกระดานบ่า(อินทรธนู)
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีประดับกระดานบ่า(อินทรธนู)ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมี ดร.เจริญ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เป็นผู้ประดับกระดานบ่าให้กับนักเรียน ณ อาคารอนุสรณ์ ๓๖ ปี 
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2565,11:30   อ่าน 331 ครั้ง