ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษโครงการช้างเผือก ระดับชั้นมัธยมตอนต้น เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษโครงการช้างเผือก  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2565,11:23   อ่าน 417 ครั้ง